| Transliteracija | Ćirilica | | laban.rs → O prezimenu Laban

O prezimenu Laban

Šta kažu istorija i nauka (a kažu malo…)

U Internetu nema mnogo podataka o prezimenu Laban. Nađoh na jednom forumu sledeći tekst (redakcija i komentari kursivom — moji):

Vugdelići(?)

„Vugdelići su prozvani po svome pretku Vuk-Deliji, koji je bio jako hitar, divno razvijen i ugledan u mjestu (naravno, drugačije i bit’ ne moglo). … Njihovi su ogranci Jelići, Vukanići i Ugrenovići. Ova bratstva pripadaju jakoj vasojevićkoj grani Labana, od pretka Labana Perova, koji se rano odvojio od braće sa Lopata i odselio u Polimlje, a prethodno je boravio neko vrijeme u plavskogusinjskom kraju. Jovan Cvijić je zabilježio predanje (od Jefta Popovića iz Velike), kako Labani stvarno nijesu Vasojevići porijeklom (verovatno je obrnuto), nego da su od potomka jedne udovice iz Nikšića (sic.), koja se preudala za Raja, i da je taj dovodak (pastorak (Perov?)) docnije otišao i nastanio se u plavskogusinjski predio pokraj sela Martinovića, gdje se bavio kovanjem, a otuda odbjegao u Zoriće u Gračanicu.”

Pleme Vasojevići, Bratstva i podgrupe
Profesor Dr Radoslav Jagoš Vešović

„Od tri bratstveničke grupe plemena Vasojevića, najjača i najbrojnija je ona koja je postala od Vasovog najstarijeg sina Raja (a to je izgleda taj Rajo koji je oženio udovicu iz Nikšića). Nju čine tri podgrupe bratstava: Lopaćani, Dabetići i Kovačevići. Lopaćani su: Bojovići, Vešovići, Vukašinovići, Labani, Marsenići, Miloševići, Radivojevići i t. d.”

Ceo tekst možete preuzeti u .PDF formatu:
Nađen Vaso poslije šest vjekova
Vasojevici_korijeni_i_tradicije_novo_CIRILIC.pdf

Braća Hrvati isto imaju mali zapis o prezimenu Laban: „Prezime Laban nalazimo vrlo rijetko u Hrvatskoj, a vjerojatno dolazi iz Bjelovara.”

Još o Labanima

Rudolf Laban (Rudolf von Laban) je verovatno jedan od najpoznatijih Labana, ali teško da su njegovi koreni isti kao i koreni Labana Srba (ili Crnogoraca — kako ko voli). On je bio nemački (ili austrijski) koreograf, plesač, režiser i pedagog. Po njemu je dobio naziv i sistem za zapisivanje plesnih pokreta „labanotacija”.

O Rudolfu Labanu:

Svi sledeći linkovi su u posrednoj vezi sa životomi radom Rudolfa:

Kejt Laban (Keith Laban from Surrey, UK)

I još dva Labana (Internet, Interpol i t. d.)

U Herceg Novom (Crna Gora) postoji turistička ponuda u apartmanima Laban. Naš rođak naravno. http://www.turistickedestinacije.com/apartmanilaban-id154.html.

Na sajtu Uprave policije Crne Gore, za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, NCB Interpol Podgorica (Osnovni sud Bijelo Polje), raspisao je poternicu u kojoj se traži Ivan Laban (rođen 17.4.1987. g., Berane, Crna Gora). http://www.upravapolicije.com/index.php?IDSP=3993.

Umesto prologa

Meni su roditelji uvek govorili da su Labani poreklom iz Berana, Crna Gora. Spominjala se tu i Andrijevica.

Pre mnogo godina, u Sutomoru, imao sam priliku da upoznam Savu Labana (on je govorio: „Ja nisam Savo nego Sava”) koji je bio slika i prilika mog pokojnog oca — kao dva brata blizanca, samo što je Sava bio visok, a moj otac ne. On se ozbiljno bavio istraživanjem porekla Labana, a verovao je isključivo crkvenim knjigama (dokumentima). Tvrdio je da smo mi poreklom Jermeni i da smo došli na teritoriju Crne Gore (kako god se ona tada zvala) negde početkom XIII veka i da je naše prvobitno prezime najverovatnije bilo Labanjan (jedan od najpoznatijih Jermena je Šarl Aznavur — pravo prezime „Aznavurjan”. Većina jermenskih prezimena se završava na „jan”.). Ja sam u Rusiji sretao i prezime Loban (čita se kao Laban) i video par sela Lobani (Labani). Više verujem Savinim istraživanjima nego pričama gde se pominju udovice (ispade to važan istorijski podatak). Kontakta sa Savom nemam, sećam se samo da mu je jedna ćerka udata i da živi negde u Kanadi (mislim da joj je udato prezime Kilibarda.).

Spisak adresa @laban.rs

Ako se prezivate Laban i imate šta da kažete o poreklu prezimena Laban, napišite mi na adresu dragan@laban.rs. Pismo može da se objavi ili ne — kako Vi kažete. Isto tako, ako bi ste želeli da registrujete e-adresu Vaše_ime@laban.rs — javite se.